SAVARIA-RÓL

Otthonunk – a pannoniai Savaria

Minden városunkba látogató észreveszi: mi, szombathelyiek nagyon büszkék vagyunk arra, hogy településünk az egyik legrégebben lakott város, “Savariat” lassacskán 2000 éve folyamatosan lakják – és hivatalos névként még a XIX. században is használták.

A büszkeség mellett életérzés is ez számunkra, bár elsősorban természetesen nem a mindennapokban. Karneválunk a helyiek számára is örömünnep, mi magunk is nagyon várjuk minden évben, hogy együtt élhessük át a római kori hangulatot, és együtt ünnepelhessük városunk fennállását.

Pannónia

Felsorolni is hosszú lenne, hogy mennyi nép és törzs élt a területen, már a római légiók megérkezése előtt: illírek, pannonok, azalok, kelták, dákok lakták a rómaiak által meglehetősen gőgösen civilizálatlan, megművelhetetlen és érdektelennek tartott területet. Ez a kezdeti érdektelenség az i.e. 1.században változott meg, mikor a terjeszkedő birodalom döntéshozói belátták: Pannónia fontos híd lehet Róma és a Balkán között, kereskedelmi okokból pedig fontos kapocs észak és dél között.

„A pannoniai törzseket, amelyeket az én principatusom előtt (ante me principem) a római nép hadserege sohasem közelített meg, Tiberius Nero révén, aki akkor mostohafiam és legatusom volt, legyőztem, a római nép hatalma alá vetettem, és Illyricum határait előbbre vittem egészen a Danuvius folyó partjáig. Az a dák sereg, amely az innenső partra átkelt, az én legfőbb vezérletem alatt teljes vereséget szenvedett, majd az én seregem kelt át a Danuvius túlsó partjára, és a dák törzseket a római nép fennhatóságának vállalására kényszerítette.”
Augustus császár

Tartománnyá szervezése Claudius császár nevéhez és uralkodásához köthető, ő alapította városunkat, Savariat is.

A tartomány alapvetően a mai Dunántúlt, Horvátország, Szlovénia és Ausztria egyes részeit foglalta magában. A provinciát később kettéosztották, majd még később négy részre. Pannónia mai szemmel talán meglepően sok várossal rendelkezett, nagyságrendileg 50-60 olyan település volt a területen, melyek regionális szereppel és hangsúllyal rendelkezett. A terület a birodalom védőbástyájának szerepét látta el, különösebb gazdasági és kulturális jelentősége nem volt, lakosságának nagy része katonáskodással foglalkozott. Volt időszak, amikor 4 légió is állomásozott a területen.

Pannonia külső tartomány volt, ezért császári helytartó (legati augusti propraetor) irányítása alatt állt. Fővárosa Carnuntum (ma Bad Deutsch-Altenburg) volt. Itáliához való közelsége igen fontos szerepet rótt a provinciára. Először a 68-69-es polgárháború idején mutatkozott császárállító tényezőnek a provincia helyőrsége, ugyanis ők segítették hatalomra a Flavius-dinasztia első uralkodóját, Vespasianust. Számos császár tett látogatást Pannóniában és Savariaban is, megfordult itt Marcus Aurelius és fia Commodus (őket a Gladiátor c. filmből is ismerhetjük…), Septimus Severus, itt született Probus császár, a későbbi tours-i püspök, Szent Márton, vagy Szombathely kevésbé ismert ókeresztény szentjei, Quirinus, Rutilus és Ireaenus.

 

A 4. században egyre gyakoribbá váltak a barbár betörések, 433-ban a terület aztán véglegesen a Hun Birodalom részévé vált.

Savaria – a nyugat királynője

Az ősidők óta lakott település a katonák és kereskedők folyamatos letelepedése folytán egyre növekedett, de igazi várossá csak akkor fejlődött, amikor – Plinius leírása alapján – Kr. u. 43-ban Claudius császár colonia rangra emelte. Neve ettől kezdve Colonia Claudia Sabariensum.

A város polgárainak névjegyzéke

Savaria lakói igazi római életmódot folytattak, társadalmát viszonylag kevés helyi származású lakossal kiegészült leszerelt légiósok adták, akik veteránokként kézművességgel, kereskedelemmel és mezőgazdasággal foglalkoztak. Hosszan vezetett városszerte a vízvezetékrendszer, mely ékes példja az ókori római civilizáció nyomainak.

Az épületünktől 1 percre található OTP fiók vendégterének üvegből készült padlóján keresztül beláthatunk az egykori Savaria mindennapjaiba. így a bank épülete igazi turistalátványosság is!

Kiállítások

  • A Savaria Múzeumban állandó kiállítás foglalkozik a város ókori történetével
  • Az újjáépült Iseum: a templom épületén kívül kiállítótér is épült, illetve a Borostyánút templom előtti szakasza is látható – tőlünk két percre
  • A Járdányi Paulovics István Romkert (a székesegyház mögött): a császári palota, több utca, kézműves műhelyek, lakóházak és egy ókeresztény cella trichora
  • Útkereszteződés a Fő téri OTP bankfiók alatt – a szomszédunkban
  • A vízvezeték egy szakasza a 89-es út bucsui leágazójánál.
  • MÁV szombathelyi, Széll Kálmán utcai igazgatósága alatt több évtizede feltárt római út maradványa található a pincében. Jelenleg még nem látogatható.
Borostyánút

A város főbb nevezetességei

Szombathely térkép

Forrás:  Wikipedia, szombathelypont.hu